DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Diakonie Broumov

Úvod

Vítejte na stránce diakoniebroumov.wbs.cz v sekci Úvod

Stránky http://diakoniebroumov.wbs.cz/ již bohužel ve své původní podobě neexistují.

 

Citace z oficiální stránky družstva (http://www.diakoniebroumov.cz/):

Předmětem činnosti družstva - je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Diakonie Broumov přes 22 let postkytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Trasformací z občanského sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak se snažíme naši činnost zdokonalovat a poskytovat pomoc stále v širším záběru.

Pouze s Vaší trvalou pomocí jsme schopni zajistit materiální pomoc všem, kteří ji potřebují. Nadále budeme pomáhat potřebným lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.